Værdi som bygger på indviduelle løsninger /

Vi arbejder med kundeorienteret formidling og profilering, på baggrund af 25 års erfaring med internetbaseret kommunikation og redigering af teknisk stof til en bred målgruppe, indenfor både privat- og erhvervsrettede medier. Freelanceopgaver løses i skrift og billede med henblik på visualisering af virksomhedens mål og produkter.

En stor del af kundeopgaverne bygger på rådgivning og analyse af kundernes behov. Det betyder også, at et projekt altid løses indenfor en klart afgrænset ramme – en ramme som er nøje afstemt med kundens budget og ressourcer. 

Langt de fleste opgaver indeholder en løsningsmodel for hvordan projektet lever videre indenfor kundens egen administration. Vi udvikler med andre ord projektet fra starten, så det kan håndteres “in-house” efter en etablering af de tekniske rammer.

Journalist Stig Boesgaard, Tlf-syvogtyve-tolv-atten-toogtres

spotON communications
Jernbane Allé 95
2720 Vanløse

Personlige 
løsninger /

Kunder har direkte adgang til den medarbejder som løser en specifik opgave. Ofte er der flere indgangsvinkler til et projekt, men en tæt dialog med kunden er et vigtigt fundament i vores projektudvikling.

Hele 
løsninger /

En bred erfaring fra både trykte og digitale medier sikrer kunden dét, som vi kalder for helhedsløsninger. Et tæt samarbejde med eksterne leverandører giver et solidt produkt, hvor der er taget højde for de udfordringer, som et projekt kan byde på.

Kreative 
løsninger /

De fleste kunder har en visuel idé. Kunsten i at skabe en god løsning består i, at absorbere – optage – et oplæg i en kreativ løsning. En løsning som udfordrer og løfter projektet, så resultatet overgår kundens forventning.